Veiling reglement

Hieronder volgt het volledige reglement van de Ducosim spellenveiling voor de veiling van 2024.

Tijdens de Ducosim Spellenbeurs van 20 januari 2024 organiseert Ducosim de jaarlijkse veiling van bord- en rollenspellen en tijdschriften over spellen. Verzamelspellen (kaart, dobbelsteen, enz.) en computerspellen zijn niet toegestaan. Voor de één de gelegenheid om oude spellen te verkopen, voor de ander de mogelijkheid om de collectie uit te breiden.

In de periode van 1 januari 2024 12:00 tot en met 13 januari 2024 12:00 kunnen de kavels schriftelijk aangeboden worden bij de veilingorganisatie. Dit kan alleen via de website van Ducosim.

Aanmelding
Op de aanmelding dien je de volgende gegevens te vermelden:
– Titel van het spel
– Uitgever van het spel
– Omschrijving van de categorie (wargame, bordspel, rollenspel e.d.)
– Inzetbedrag (minimaal 2 euro, maximaal 20 euro, alleen in hele euro’s)
– Naam, adres, telefoonnummer, mailadres, banknummer en lidnummer van de verkoper

Aanmeldingen voor 1 januari 2024 12:00 en na 13 januari 2024 12:00 worden niet in behandeling genomen.

Ducosimleden mogen maximaal 5 kavels per persoon aanbieden. Voor kavels van niet-leden hebben we helaas geen ruimte, dus deze worden niet geaccepteerd. Je kunt meerdere spellen samenbundelen tot 1 kavel.

Het maximum aantal kavels bedraagt in totaal 150. Het bestuur behoudt zich het recht voor dit aantal te wijzigen.

Als de totale ingebrachte hoeveelheid kavels meer dan 150 stuks is, wordt van elke inzending de 5e kavel verwijderd. Dit gaat op volgorde van binnenkomst. De eerste kavel die verwijderd wordt is dus de 5e kavel van diegene die als laatste zijn kavels heeft opgegeven. Bij het inleveren van je kavels moet je er dus voor zorgen dat je meest interessante kavel op nummer 1 komt te staan.

Na sluiting van de inschrijving wordt de kavellijst bekend gemaakt en worden de kavelaanbieders op de hoogte gebracht welk van hun kavels geveild gaan worden.

De veiling
Op de dag van de spellenbeurs moeten de geaccepteerde kavels tussen 10:30 en 11:30 uur worden ingeleverd. Je ontvangt een lijst met de ingeleverde kavels. Zorg alsjeblieft voor een degelijke verpakking, maak bijvoorbeeld pakketten van kleine spellen en tijdschriften. Te slecht verpakte kavels worden alsnog geweigerd!
Na de inname kan het publiek de kavels tussen 12:00 en 12:45 uur bezichtigen.
De veiling begint uiterlijk om 13.30 uur.

De verkoop gaat bij opbod in hele euro’s, volgens een door de veilingmeester aan te kondigen systeem. Aankopen dienen direct met pin of contant te worden afgerekend. Niet afgehaalde kavels worden geacht niet te zijn verkocht. De verkoper betaalt een provisie van 10% van de totale opbrengst van zijn verkochte kavels. Deze provisie wordt verrekend met de verkoper bij de afrekening. De afrekening met de verkopers geschiedt na de veiling. Als uitbetaling ter plaatse door gebrek aan contant geld niet mogelijk is, wordt tot uitbetaling per bank overgegaan.

Eerst worden de kavels 1 t/m 50 in willekeurige volgorde geveild, daarna de kavels 51 t/m 100 en als laatste de overgebleven kavels.
De verwachting is dat er ongeveer 30-40 minuten per 50 kavels nodig is, dus je kan ongeveer inschatten wanneer de door jouw gewenste kavels aan de beurt zijn.

Zijn er nog vragen dan kun je contact opnemen met Eelke Heidinga, spellenveiling@ducosim.nl