Pivacyverklaring Ducosim

Privacyverklaring Ducosim (info@ducosim.nl)

 • Ducosim registreert de volgende gegevens van ieder lid voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst:
  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Voorkeur voor soort spellen
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer voor incasso lidmaatschap
  • Uniek lidmaatschapsnummer
 • De gegevens gebruikt zij voor
  • NAW:
   • Versturen verenigingsblad Spel!
   • Op verzoek: verzenden van ALV stukken
   • Versturen van lidmaatschapskaart
   • Versturen van contributiefactuur
   • Versturen van betalingsherinneringen
   • Voor controle bij gebruikmaking van de veiling of de Bring & Buy -stand
   • Voor controle ingang beurs bij geen lidmaatschapskaart.
   • Naam en woonplaats bij account website aanmaken (alleen als het lid dit aanvraagt).
  • E-mail
   • Verzenden van nieuwsbrief
   • Verzenden van uitnodiging ALV en ALV-stukken
   • Account website aanmaken (alleen als het lid dit aanvraagt).
   • Correspondentie met leden
  • Bankrekeningnummer
   • Voor het innen van de jaarlijkse contributie
   • Voor evt. geld overmaken na acties bij de veiling of Bring & Buy stand
  • Telefoonnummer
   • Incidenteel ledencontact
  • Lidmaatschapsnummer
   • Controle bij ingang Beurzen
   • Controle bij aanmelden Forum Ducosimleden zoeken Ducosimleden op Bordspelmania.eu
   • Verkoop door leden via Bring & Buystand en/of de veiling
   • Naam en woonplaats bij account website aanmaken (alleen als het lid dit aanvraagt).
 • Het ledenbestand met NAW gegevens wordt 4x per jaar geleverd aan de drukker van het verenigingsblad Spel! om deze te verzenden
 • 3 à 4 keer per jaar wordt er een ledenbestand uitgedraaid t.b.v. de controle bij de ingang van Ducosim-beurzen
 • Ducosim houdt verder overzicht bij van leden die zich aangemeld hebben om als vrijwilliger voor Ducosim werkzaamheden te willen verrichten. Het gaat hierbij om naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor correspondentie over de werkzaamheden.
 • Bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie als dat op dat moment voor hun functie noodzakelijk is.
 • Bij de nieuwsbrief staat een uitschrijfoptie.
 • Gegevens worden tot 2 jaar bewaard na opzegging lidmaatschap.
 • Lidmaatschapsnummers kunnen gedeeld worden met derden i.v.m. .verenigingsgerelateerde acties.
 • Ieder lid kan op ieder moment zijn of haar geregistreerde gegevens opvragen en eventueel laten wijzigen of verwijderen. Op mogelijke consequenties wordt dit lid gewezen (bijvoorbeeld: geen e-mailadres, geen nieuwsbrief en ALV-stukken of het verwijderen van adres betekent einde lidmaatschap van de vereniging). De secretaris reageert binnen 2 maanden op een dergelijk verzoek.

Bij klachten kunnen klachten worden ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl