Schriftelijke spellen veiling 2020

 

Schriftelijke spellen veiling 2020

 

Ducosim heeft de spellencollecties van oud leden Dolf Soree en Mr. De Groot geschonken gekregen. Helaas zijn beide heren overleden. Ducosim heeft mij, gezien mijn ervaring, gevraagd de collecties uit te zoeken en daarna te koop aan te bieden. De twee collecties zijn samengevoegd omdat beide schenkingen kort na elkaar zijn gebeurd. De verkoop zal, zoals in het verleden vaker is gedaan, gebeuren d.m.v. een schriftelijke veiling.

 

De verkoop zal als volgt verlopen:

1)   Hierna volgt een lijst van te koop aangeboden spellen met de status en de minimumprijs (start bod) die zij moeten opbrengen.

2)   Geïnteresseerden kunnen per e-mail of schriftelijk bieden. Als men op een spel wil bieden dan dient het kavelnummer en de prijs die men er voor wil uitgeven genoteerd te worden. De lijst met spellen waarop men wil bieden dient uiterlijk zondag 3 mei 2020 binnen te zijn bij Raymond de Waard raymonddewaard@upcmail.nl Palissander 352, 3315 MV Dordrecht.

Vergeet niet eigen naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres te vermelden anders kan de lijst niet in behandeling genomen worden!

3)   Er kan alleen geboden worden in hele euro’s.

4)   Per kavel zal wekelijks bekeken worden wat het hoogste bod is. Dat bod wordt dan in de veilinglijst vermeld in de kolom tussenstand. Bij gelijke biedingen wordt het eerste bod als winnend aangehouden. In de kolom naam komt de naam van de winnende bieder als initialen (Raymond de Waard wordt dus rdw) te staan zodat duidelijk is wie op dat moment winnend is.

5)   Het is mogelijk opnieuw te bieden op spellen. De uiteindelijk hoogste bieder krijgt het spel toegewezen.

6)   Alle personen die een of meerdere spellen toegewezen hebben gekregen krijgen hiervan per e-mail (of eventueel telefonisch op verzoek) bericht op of na zondag 3 mei. Personen die geen spel toegewezen hebben gekregen krijgen geen bericht.

7)   De toegewezen spellen kunnen tijdens een Ducosim beurs of bij mij thuis worden opgehaald. Het is toegestaan iemand anders de spellen te laten ophalen. In dat geval wordt e.e.a. onderling geregeld. Opsturen kan bij uitzondering maar zal vaak niet kunnen of duur zijn. Betaling door vooraf overmaken op een rekeningnummer.

8)   Zoals altijd geldt dat Ducosim niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele gebreken aan spellen.

9)   Tijdens het uitzoeken is ontdekt dat in de meeste spellen van de serie 2 t/m 94 geen dobbelstenen zitten. Het is onbekend waar die allemaal zijn gebleven maar iedereen heeft toch wel ergens nog dobbelstenen liggen om dat gemis op te heffen. Onderaan staat een lijst met incomplete spellen (I-2 t/m I-15) en spellen met helaas schimmelplekken (B-2 t/m B-25). Misschien zit er toch nog iets interessants tussen voor iemand.

10)  Gezien de spellen voor een (kleine) specifieke doelgroep is, mogen zowel leden als niet-leden van Ducosim bieden.

 

De kavellijst:

 

Eindlijst

 

Uitleg status kolom:

M = Mint; counters nog niet uitgedrukt

O = Ongebruikt; counters uitgedrukt

G = Gebruikt; counters uitgedrukt, regels beschreven, e.v.t. beschadigingen