Bring & Buy Stand

Het doel van de BnB stand is om Ducosimleden de mogelijkheid te geven om hun (overtollige) spellen te verkopen aan belangstellenden. Ducosim is alleen intermediair en zorgt voor een goede administratieve afhandeling.

Miniaturen

Het is ook mogelijk om miniaturen aan te bieden.
De aanbieder biedt ongeschilderde modellen of geschilderde modellen aan. Geschilderd is geschilderd, dus niet alleen een undercoat. Een kavel bestaat uit losse eenheden of losse modellen (single karakters, voertuig etc.) Geen "overbodige" blisters, oftewel spullen die nog gewoon nieuw te koop zijn. Tenzij de eigenaar al geschilderd heeft.
We hanteren een maximum van 5 kavels. Inleveren voor eigen risico.
Ongeschilderde modellen bij voorkeur aanbieden in een zip-bag met daaraan een papiertje met prijs, het aantal en een beschrijving. Zipbags worden dicht geniet en worden daarna niet meer geopend. Geschilderde units kunnen in een doosje geplaatst worden. Wat in het doosje of zakje zit wordt als geheel verkocht.

(BORD)SPELLEN

LET OP: er mogen maximaal 10 spellen per persoon aangeboden worden

 • Spellen dienen in redelijke staat en compleet te zijn
 • Geen gesealde spellen
 • Geen spellen die nog algemeen verkrijgbaar zijn
 • Maximum 10 spellen per persoon

ALGEMEEN

 • Inleveren kan tot 12.00 uur
 • Alleen Ducosim leden mogen spellen en miniaturen aanbieden
 • De prijs in hele euro's
 • Zijn er spellen en miniaturen verkocht dan is 15% van de opbrengst voor Ducosim
 • Mocht het echt storm lopen, dan behoudt Ducosim het recht voor om spellen en miniaturen te weigeren
 • Na 16.00 uur wordt er afgerekend en moeten onverkochte spellen weer worden opgehaald.
 • Stand sluit om 16.30 uur. Dan nog niet afgehaalde spellen blijven bij de stand staan voor eigen risico en verantwoording.

Bij het aanbieden moet een lijst in tweevoud worden ingevuld. Één is voor de verkoper en één voor onze administratie. De lijsten kun je ook alvast thuis invullen. Je kunt het formulier hier downloaden.

Als je nog vragen hebt, stuur een email naar BringAndBuy@ducosim.nl