Aanmeld Formulier Standhouders

Door onderstaand formulier in te vullen en te versturen, kunt u een stand aanvragen op de Ducosim Meibeursop 14 mei 2022

Op het huren van stand is het volgende reglement van toepassing: Beursreglement 2019-2020

De tot nu toe geplande beurzen van 2020/2021 zijn:

  • Meibeurs: zaterdag 14 mei 2022
  • Septemberbeurs: zaterdag 17 september 2022

Verkort reglement:

  • Toewijzing van een verkoopstand aan standhouders gaat op datum van ontvangst van het formulier. Dit in verband met de beschikbare ruimte. Standhouders die op de afgelopen 4 beurzen minstens 2 keer aanwezig zijn geweest krijgen voorrang op anderen.
  • (Nieuwe) standhouders kunnen geweigerd worden op grond van hun assortiment, wanneer dit slecht aansluit bij het aanbod van de reeds geplaatste standhouders. Alle standhouders met een geheel of gedeeltelijk tweedehands assortiment zullen geweerd worden van de Spellenbeurzen waarop de jaarlijkse Ducosim Spellenveiling gehouden wordt.
  • Alle aanmeldingen voor een verkoopstand moeten minstens drie weken voor de spellenbeurs bij de beursorganisator zijn, dit in verband met  het bevestigen, de tijdige invulling op de plattegrond en het versturen van de facturen. Aanmeldingen die later binnen komen worden indien mogelijk alsnog verwerkt. De mogelijke 10% korting bij het vooraf betalen komt dan echter altijd te vervallen. Ook indien het nog lukt om vooraf te betalen.
  • Ducosim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing, verlies, uitval van activiteiten en vermeende concurrentie. Met betrekking tot dat laatste: de beursorganisator probeert bij het aannemen van de standhouders zoveel mogelijk rekening te houden met de geplande activiteiten. Standhouders kunnen echter geen aanspraak maken op kortingen wegens aan- of afwezigheid van andere standhouders, en/of het uitvallen van geplande activiteiten.
  • Standhouders moeten in het bezit zijn van een BTW nummer en een inschrijvingsnummer van de Kamer Van Koophandel. Zonder deze nummers wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.
  • Een standhouder is vrij om de stand naar wens in te richten. De inrichting mag echter nooit breder zijn dan de breedte van de gehuurde tafels.
  • Een standhouder kan naast de gehuurde tafels ook demonstratie tafels aanvragen. Toewijzing gebeurd op basis van niet meer demonstratietafels dan gehuurde tafels. De Spellenbeurs organisator beslist over het uiteindelijke aantal toegewezen demonstratie tafels.

Vragen en aanmelding: Eelke@ducosim.nl

 

à €50,- per stuk

Indien onderstaande gegevens gewijzigd zijn of niet bekend zijn bij Ducosim deze graag invullen:

(Als u niet in het bezit bent van een KvK en BTW nummer zal er geen stand aan u toegewezen worden)